آیا تزریق بوتاکس در بارداری و شیردهی ضرر دارد؟

بوتاکس در بارداری-بوتاکس در شیردهی

بوتاکس در بارداری و شیردهی بوتاکس در بارداری مجاز است؟ در دوران شیردهی چطور؟  موضوع مقاله: کدام دسته از افراد هرگز نباید بوتاکس کنند؟ آیا تزریق بوتاکس در بارداری و شیردهی ممنوع است؟ زمان مطالعه: سه دقیقه  در متن حاضر، درباره ی اثرات احتمالیِ بوتاکس بر افرادی با شرایط خاص پزشکی صحبت خواهیم کرد، از […]

بوتاکس در بارداری-بوتاکس در شیردهی ادامه مطلب »