مراقبت قبل و بعد از تزریق بوتاکس

بیست مراقبت طلایی قبل و بعد از بوتاکس که نباید فراموش کنید!

مراقبت قبل و بعد از بوتاکس مراقبت قبل و بعد از بوتاکس ارتباط تنگاتنگی با ماندگاری، نتایج و عوارض تزریق بوتاکس دارد. آیا می دانید برخی اشتباهات قبل و بعد از تزریق بوتاکس نتایج تزریق بوتاکس رو معکوس می کنند؟!  با تزریق بوتاکس به عضلات برای مدتی ترشح ماده ی استیل کولین در آن ها […]

بیست مراقبت طلایی قبل و بعد از بوتاکس که نباید فراموش کنید! ادامه مطلب »